Kamis, 05 Januari 2012

yeremia 1

YEREMIA 1 ayat 1-3 judul

Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin.
Dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman TUHAN kepada Yeremia.
·         Yosia melakukanyang benar dimata Tuhan 2raj22:2
·         Sedangkan Yoyakim melakukan yang kjahat dimata Tuhan 2raj 23:37

Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5.


Ayat 4-19 Yeremia dipanggil dan diutus

Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."
·         Tuhan kita dahsyat ; sejak kita dalam kandungan ibu kita “Tuhan sudah tetapkan apakah kita adalah orang2 yang terpilih”.

Maka aku menjawab: "Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda."
·         Dalam pemilihan menjadi hamba Tuhan tdk mengenal kriteria; muda, tua, ataupun sudah berpengalaman.
·         Artinya kita harus siap kalau diutus.

Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan.
Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN."
·         Ada janji Tuhan

Lalu TUHAN mengulurkan tangan-Nya dan menjamah mulutku; TUHAN berfirman kepadaku: "Sesungguhnya, Aku menaruh perkataan-perkataan-Ku ke dalam mulutmu.
·         Ada kuasa Tuhan

Ketahuilah, pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam."
·         Penglihatan pertama ……."Aku melihat sebatang dahan pohon badam."  sebab Aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku."
·         Penglihatan ke-2 ……."Aku melihat sebuah periuk yang mendidih; datangnya dari sebelah utara." "Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini.

Maka Aku akan menjatuhkan hukuman-Ku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan Aku, dengan membakar korban kepada allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri.
·         Jadi pemenang

Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN."