Rabu, 04 Januari 2012

yesaya 2


YESAYA 2 Ayat 1-5 Sion sebagai pusat kerajaan damai
Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir: gunung tempat rumah TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata: "Mari, kita naik ke gunung TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan menempuhnya; sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman TUHAN dari Yerusalem."
·         Gereja , bait Allah-hidup pribadi kita, menjadi garam dan terang.

Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa; maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang.

Ayat 6-22 Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri

Sungguh, telah Kaubuang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di Timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak.
·         Dosa tenung, sihir – dukun

Negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya; negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya.
Negerinya penuh berhala-berhala; mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya.
·         Orang yg menyembah setan direndahkan, tdk terampuni.

Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan--janganlah ampuni mereka!
Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan; dan hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu.
·         Kaya dari setan jadi sombong, akan dihukum Tuhan.

Sebab TUHAN semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh serta menghukum semua yang meninggikan diri, supaya direndahkan; untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan;  untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas;
untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu;
untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah.
·         Masih ingat kisah Yunus ke tarsis dengan kapal dagang Tarsis.

Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan; hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada hari itu.
Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali.
Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar,
·         Alkitab mencatat manusia seperti uap yak 4:14. Yang kelihatan sebentar, lalu hilang lenyap.
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari pada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap?